در تمامی الگوهای ۲ زبانه، کاراکتر فارسی در گوشه پایین سمت راست و کاراکتر زبان دوم در گوشه بالا سمت چپ می باشد. همچنین الگو های زبانی سیستم عامل ویندوز و مک متفاوت بوده که هر دو در طرح های زیر بصورت مجزا مشخص شده است.

لطفا توجه نمایید این صفحه صرفا راهنما جهت انتخاب زبان برچسب کیبورد می باشد و جهت مشاهده الگو های برش می بایست به صفحه راهنمای انتخاب برچسب کیبورد مراجعه نمایید

فارسی – انگلیسی

فارسی – آلمانی

فارسی – فرانسوی

فارسی – سوئدی

فرانسوی

این الگو فقط دارای زبان فرانسوی می باشد

آلمانی

این الگو فقط دارای زبان
آلمانی می باشد

سوئدی

این الگو فقط دارای زبان
سوئدی می باشد

فارسی – انگلیسی

فارسی – آلمانی

فارسی – فرانسوی

فارسی – سوئدی

فرانسوی

این الگو فقط دارای زبان فرانسوی می باشد

آلمانی

این الگو فقط دارای زبان
آلمانی می باشد

سوئدی

این الگو فقط دارای زبان
سوئدی می باشد