استیکر کارت (با برش شماره کارت)

40,000ریال

استیکر کارت با طرح دلخواه دارای برش قسمت شماره کارت

توجه : بدلیل متفاوت بودن قیمت با توجه به گزینه های انتخابی ، همواره مبلغ نهایی هر محصول ، عددیست که در کادر سبز رنگ نمایش داده میشود